• RIASZTÁSOK

  Olyan rendellenes esemény előfordulása esetén, amely befolyásolja a készülék működését, az áramköri kártya egy biztonsági rendszert léptet működésbe. Legtöbb esetben ez megszakítja a mosogatási ciklust. A készülék memóriája tárolja az utolsó három riasztást.

  Egy szervizszakember a csak számára elérhető különleges eljárással elő tudja hívni a memóriában tárolt összes riasztást. A felhasználónak azonban csak a négy legutóbbi riasztás jelenik meg a kijelzőn. Egy riasztás esetén a kijelzőn megjelenik a hibakód, valamint egy ismétlődő hangjelzés (sípolás) is hallható (csak bizonyos modelleknél).

  1. A riasztások táblázata

   Riasztás típusa

   Kód

   Megjelenik a felhasználónak?

   A riasztási helyzet leírása

   Készülék állapota

   Lehetséges okok

   i10

   image

   IGEN

   Vízbetöltési idő túllépése

   A nyomáskapcsoló nem áll vissza zárt (TELE) állásba 90 másodperc statikus töltés után, vagy pedig egyszer sem vált TELE állásba a dinamikus, 2800 f/p sebességű töltés első 60 másodperce alatt.

   A vízleeresztő szivattyú bekapcsol, majd a ciklus leáll.

   Zárva van a vízcsap; túl alacsony a víznyomás; meghibásodott a töltő mágnesszelep vagy valamelyik vezetéke; elzáródott a nyomáskapcsoló hidraulikus vezetéke; meghibásodott a szintszabályozó nyomáskapcsoló vagy valamelyik vezetéke; meghibásodott a nyák (zárlatos a mágnesszelep triak egysége).

   i20

   image

   IGEN

   Vízleeresztési idő túllépése

   A nyomáskapcsoló nem áll vissza ÜRES állásba két vízleeresztési szakasz – 120 másodperc – után. (**)

   A vízleeresztő szivattyú bekapcsol, majd a ciklus leáll.

   Elzáródott a lefolyórendszer; a vízleeresztő szivattyú leállt vagy

   elakadt (idegen tárgy szorult bele); a szintszabályozó nyomáskapcsoló TELE (1-3) állásban leblokkolt; elzáródott a nyomáskapcsoló hidraulikus vezetéke; hibás valamelyik vezeték; meghibásodott a nyák.

   i30

   image

   IGEN

   A túlfolyásgátló eszköz aktiválása

   Bekapcsol a vízleeresztő szivattyú.

   A ciklus félbeszakad, és bekapcsol a vízleeresztő szivattyú.

   Víz szivárog az üstből, a lefolyó szerelvényből vagy valamilyen csatlakozásnál (szivattyú, felső szórókar vezetéke stb.); a lebegő érzékelőt valami mechanikusan blokkolja; meghibásodott a mikrokapcsoló; a töltő mágnesszelepet valami mechanikusan blokkolja; meghibásodott a nyák (zárlatos a mágnesszelep triak egysége); meghibásodtak a vezetékek.

   i50

   image

   NEM

   Zárlatos a motor triak egysége A mosogatószivattyú maximális sebességen működik.

   A készülék vizet tölt be a

   meghatározott szintig (ha szükséges), kikapcsolja a többi aktuátort, megszakítja a ciklust. A mosogatómotor maximális sebességen működik, és megjelenik ez a hibakód.

   Meghibásodott a nyák.

   i60

   image

   IGEN

   Túlmelegedés

   A hőmérséklet túllépte a 78°C-ot.

   A ciklus félbeszakad, és bekapcsol a vízleeresztő szivattyú.

   Meghibásodott a fűtőelem; aktiválódott a biztonsági hőkapcsoló; hibás valamelyik vezeték; meghibásodott az NTC érzékelő (gyenge a hőátmenet); gyenge a vízáramlás az üstben; meghibásodott a mosogatószivattyú (levált a lapát); meghibásodott a nyák.

   (**) Ha a készülékben egyáltalán nincs víz (megfelelő vízleeresztés), de a hibakód mégis megjelenik, ellenőrizze a fűtőelemet (lehetséges diszperzió) és a zavarszűrőt.

   Riasztás

   típusa

   Hibakód

   Megjelenik a felhasználónak?

   A riasztási helyzet leírása

   Készülék állapota

   Lehetséges okok

   i60

   image

   NEM

   Fűtési idő túllépése

   A készülék hárompercenként ellenőrzi a hőmérsékletet, és minden

   alkalommal nagyobb értéket kell kapnia.

   A program fűtés nélkül folytatódik (a mosogatás eredménye valószínűleg nem lesz megfelelő).

   Meghibásodott a fűtőelem; aktiválódott a biztonsági hőkapcsoló; hibás valamelyik vezeték; meghibásodott az NTC érzékelő (gyenge a hőátmenet); gyenge a vízáramlás az üstben; meghibásodott a mosogatószivattyú (levált a lapát); meghibásodott a nyák.

   i70

   image

   NEM

   Zárlatos vagy nyitva van az NTC érzékelő

   A program fűtés nélkül folytatódik (a mosogatás eredménye valószínűleg

   nem lesz megfelelő).

   Meghibásodott az NTC érzékelő; zárlatos vagy nyitva van valamelyik vezeték; meghibásodott a nyák.

   i80

   image

   NEM

   Hiba az EEPROM és a mikroprocesszor közötti

   kommunikációban

   A készülék nem használható: nem lehet programot kiválasztani (*)

   Meghibásodott a nyák.

   i90

   NEM

   Szoftverkonfigurálási probléma

   A hiba a bekapcsoláskor jelentkezik: nem lehet programot kiválasztani (*)

   Meghibásodott a nyák. Hibás a szoftver konfigurációja.

   ib0

   NEM

   Turbidiméter hibája

   (Ha van:) kalibrálási idő túllépése.

   A program „erősen szennyezett” módban folyik tovább.

   Meghibásodott a turbidiméter; hibás az érzékelő vezetéke; meghibásodott a nyák.

   id0

   image

   NEM

   Mosogatómotor hibája: nem érkezik jel a tachogenerátortól

   A szivattyú működik, de a generátor nem küld jelet.

   A fűtőelem kikapcsolt. Ha a hiba a meghatározott idő letelte után is

   fennáll, a mosogatószivattyú maximális sebességre kapcsol, és a

   készülék tárolja a hibakódot (nem

   szakítja meg a ciklust).

   Megszakadt vagy zárlatos a motor tekercselése; a motorba idegen tárgy szorult; hibás a mosogatómotor valamelyik vezetéke; meghibásodott a motor kondenzátora; leállt vagy zárlatos a tachogenerátor; meghibásodott a nyák.

   iF0

   image

   NEM

   Utántöltési idő túllépése

   (3 alkalommal a T.S. időtúllépés során)

   A ciklus továbblép a következő szakaszba, de nem tölt be többé vizet, és nem is fűt. A hibakód a szárítási szakasz végén törlődik.

   Az edények fordítva vannak behelyezve; eltömődött a

   központi szűrő; túl sok hab képződött; szivárog a lefolyó szerelvény és a nyomáskapcsoló csatlakozása; meghibásodott a nyomáskapcsoló vagy annak érintkezői.

   (*) Ha nem tud belépni diagnosztikai módba, kapcsolja ki, majd vissza a készüléket, így kizárhatja az időszakos hibákat. A nyák cseréje előtt ellenőrizze áramellátását:

   • a tápkábel csatlakozását;
   • a harmonikus szűrő megfelelő működését;
   • az ajtókapcsoló érintkezőinek zárását.
 • FELHASZNÁLÓI ÜZEMMÓD

  Ebben a módban:

  • módosíthatja a regenerációs szint beállítását (a vízkeménységtől függően);
  • be- vagy kikapcsolhatja az öblítőszer adagolását.
   1. Regenerációs szint kiválasztása

    A funkció bekapcsolása:

    1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a S1 gombot.
    2. Forgassa el a programválasztó gombot egy állással az óramutató járásával ellentétes irányba
    3. Engedje fel a gombot, amikor 1L és 10L értékek közötti érték jelenik meg a kijelzőn
    4. A regenerációs szint következő értékekre való növeléséhez nyomja meg a S1 gombot:

     Szint

     Kód

     A regenerációs műveletek között utántöltött víz mennyisége

     A regenerációs mágnesszelep nyitásának ideje

     Az üstben lévő választókap csoló állása

     A kezelt víz keménységi foka

     Liter

     Mp.

     Szám

     º F (TH)

     º D (dH)

     1

     1L

     – – –

     0

     1

     0 > 7

     0 > 4

     2

     2L

     130

     240

     1

     8 > 18

     4 > 10

     3

     3L

     94

     240

     1

     19 > 25

     11 > 14

     4

     4L

     70

     240

     1

     26 > 32

     15 > 18

     * 5

     5L

     53

     240

     2

     33 > 39

     19 > 22

     6

     6L

     37

     240

     2

     40 > 50

     23 > 28

     7

     7L

     20

     240

     2

     51 > 64

     29 > 36

     8

     8L

     15

     240

     2

     65 > 75

     37 > 42

     9

     9L

     10

     240

     2

     76 > 90

     43 > 50

     10

     10L

     3

     2×240

     2

     91 > 125

     51 > 70

     * „5” = a gyárban beállított érték Üstben lévő választókapcsoló állása: „2”

    5. A felhasználói beállítások mentéséhez kapcsolja ki a készüléket.
   2. Az öblítőszer-adagoló aktiválása

    A funkció bekapcsolása:

    1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a S1 gombot
    2. Forgassa el a programválasztó gombot egy állással az óramutató járásával ellentétes irányba
    3. Engedje fel a gombot, amikor a kijelzőn a víz keménységi szintje megjelenik
    4. Forgassa el a programválasztó gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a programjelző a kezelőpanelen lévő második mosogatóprogramra mutat
    5. A digitális kijelző az öblítőszer-adagoló aktuális beállítását mutatja:
     1. 0d = kikapcsolva
     2. 1d = bekapcsolva
    6. A beállítás módosításához nyomja meg a S1 gombot
    7. A felhasználói beállítások mentéséhez kapcsolja ki a készüléket
 • SZERVIZ ÜZEMMÓD

  Ebben a módban érheti el a Szervizdiagnosztikai rendszert. A következő műveletek végezheti el:

  • kiolvashatja és törölheti a hibakódokat;
  • szabályozhatja a készülék alkatrészeinek működését;
  • elindíthatja a Szervizdiagnosztikai módot.
   1. A hibakódok kiolvasása és meghatározott alkatrészek bekapcsolása

    A funkció bekapcsolása:

    1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a S1 gombot
    2. Forgassa el a programválasztó gombot egy állással az óramutató járásával megegyező irányba
    3. Engedje fel a S1 gombot, amikor az AC megjelenik a kijelzőn
    4. Nyomja meg a S1 gombot:

    o megjelenik az első tárolt hibakód; az értelmezéséhez lásd a riasztások táblázatát.

    1. A második hibakód megjelenítéséhez nyomja meg újra a S1 gombot.
    2. A harmadik hibakód megjelenítéséhez nyomja meg újra a S1 gombot.
    3. A S1 gomb negyedszeri megnyomásakor a készülék meghatározott alkatrészeit kapcsolja be:
     • 4. lenyomás: regenerációs mágnesszelep;
     • 5. lenyomás: leeresztő szivattyú;
     • 6. lenyomás: töltő mágnesszelep (a meghatározott vízszint eléréséig);
     • 7. lenyomás: fűtőelem (ha a vízszint megfelelő);
     • 8. lenyomás: mosogatószivattyú;
     • 9. lenyomás: mosogató- és öblítőszer-adagoló;
     • 10. lenyomás: szárítóventilátor;
     • 11. lenyomás: az első hibakód megjelenítése (elölről kezdődik a sorozat).

    image

    A S1 ismételt lenyomásával újra aktiválhatja a fenti beállításokat.

    Az alkatrészek csak az ajtó becsukásakor kerülnek áram alá.

    Ha 60 másodpercig nem nyomja meg a S1 gombot, a készülék automatikusan kilép a diagnosztikai üzemmódból.

   2. A hibakódok törlése és a LED-ek tesztelése

    A hibakódokat megtekintés után ajánlott törölni. Ezt a következő módon teheti meg:

  • a hibakódok kiolvasása után ellenőrizheti, hogy a hiba a diagnosztikai tesztek során felmerül-e;
  • a javítás után ellenőrizheti, hogy a hiba a tesztciklusban felmerül-e.

  A funkció bekapcsolása:

   1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a S1 gombot
   2. Forgassa el a programválasztó gombot egy állással az óramutató járásával megegyező irányba
   3. Engedje fel a S1 gombot, amikor az AC megjelenik a kijelzőn
   4. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba (kihagyva a nem használt állásokat), amíg az LE felirat jelenik meg a kijelzőn.
   5. A LED-ek tesztjének elvégzéséhez nyomja meg a S1 gombot
  1. Tesztciklus

   Ez egy lerövidített mosogatási program, amely lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy teszteljék a hagyományos mosogatási program során használt összes funkciót – azaz a rendszer gyakorlatilag egy normál ciklust szimulációját végzi el.

   A funkció bekapcsolása:

   1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a S1 gombot.
   2. Forgassa el a programválasztó gombot egy állással az óramutató járásával megegyező irányba.
   3. Engedje fel a S1 gombot, amikor az AC megjelenik a kijelzőn
   4. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba (kihagyva a nem használt állásokat), amíg az LE felirat jelenik meg a kijelzőn
   5. A tesztciklus elvégzéséhez nyomja meg a S1 gombot

    A program elindul, és a normál ciklushoz hasonlóan folyik. Ezalatt használhatja a Szünet és Törlés funkciókat.

  2. „Extra öblítés” opció

   A funkció bekapcsolása:

   1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a S1 gombot.
   2. Forgassa el a programválasztó gombot egy állással az óramutató járásával megegyező irányba
   3. Engedje fel a S1 gombot, amikor az AC megjelenik a kijelzőn
   4. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba (kihagyva a nem használt állásokat), amíg az E0 vagy E1 felirat jelenik meg a kijelzőn.
    1. E0 = kikapcsolva
    2. E1 = bekapcsolva
   5. A beállítás módosításához nyomja meg a S1 gombot
  3. Az Impulzus üzemmód kikapcsolása

   A funkció bekapcsolása:

   1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a S1 gombot.
   2. Forgassa el a programválasztó gombot egy állással az óramutató járásával megegyező irányba
   3. Engedje fel a S1 gombot, amikor az AC megjelenik a kijelzőn
   4. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba (kihagyva a nem használt állásokat), amíg az P0 vagy P1 felirat jelenik meg a kijelzőn
    1. P0 = kikapcsolva
    2. P1 = bekapcsolva
   5. A beállítás módosításához nyomja meg a S1 gombot
  4. Kilépés a Szerviz és Felhasználói üzemmódokból

   Ha ki szeretne lépni ezekből a módokból, fordítsa a gombot KI állásba, majd kapcsolja ki a készüléket; vagy pedig várjon 60 másodpercet.

 

Mennyire volt hasznos ez a bejegyzés?

Kattintson egy csillagra az értékeléshez!

Átlagos értékelés / 5. Szavazatok száma: